Kalastusluvat

kk3-650

  • Lehtiniemen osakaskunta luopui muovisista pyydysmerkeistä vuodesta 2020 alkaen. Lupien voimassaolo tarkistetaan kalastajan yhteystiedoista, jotka on kalastuslainkin velvoittamana merkittävä jokaiseen pyydykseen. Uudessa mallissa kalastusluvat ovat voimassa aina kuluvan vuoden kerrallaan. Esimerkiksi jos lupa on lunastettu 1.4.2022, se on voimassa 31.12.2022 saakka.

  • Lupien myynti:
  • kaikki luvat voi lunastaa näiltä nettisivuilta
  • lisäksi lupia myyy Posion SEO-asema, puh 016-3721 842, Posiontie 22, 97900 Posio
  • SEO-aseman kirjoituspalkkio on viisi (5) euroa
  • Osta lupa netistä näin (ei kirjoituspalkkiota):

- valitse alla olevasta ohjeesta haluamasi lupa (osakas tai ei-osakas)
- maksa lupa verkkopankissa kalastuskunnan tilille FI48 5359 0150 1233 19
- merkitse viestikenttään nimesi, kaikki yhteystiedot, mitä lupia lunastit ja mille ajalle, jos olet osakas merkitse tilan nimi ja rekisterinumero
- tulosta maksukuitti mukaasi ja esitä pyydettäessä kalastuksenvalvojille

 

Ohjeet luvanostajille

Pyydysyksiköiden kokonaismäärä on 1800 py. Osakkaille on varattu 1500 py sekä ei-osakkaille ja kaupallisille kalastajille yhteensä 300 py. Pyydysyksikköarvot ja laskentakaava ohessa.


Osakaskunta myy kaikille pienosakkaille (lähinnä kesämökkiläisiä) max 8 py omistuksen kokoon katsomatta. Myös ei-osakkaille myydään max 8 py. Määrä on sama kuin kalastuslaissa oleva kahdeksan verkon (240 m) rajoitus. Jos verkko on pitempi kuin 30 m tai korkeampi kuin kolme metriä, tarvitaan aina lisäpyydysyksiköitä oheisen listan mukaan.

Osakkaille myydään niin monta pyydysyksikköä kuin kunkin omistus eli osuusluku edellyttää ts mikä on kalastusoikeus. Osakkaan on esitettävä tarvittaessa riittävät tiedot omistuksestaan - tilan nimi ja rekisterinumero - kalastusoikeuden laskemista varten. Tilan osuusluku selviää kiinteistörekisteriluettelosta.

Lunastamansa pyydysyksiköt kukin kalastaja voi käyttää haluamiinsa pyydyksiin. Pyydysyksiköt ovat pyyntikuntakohtaisia. Vieheluvat ovat henkilökohtaisia.

Pitkäsiima on kokonaan kielletty pyydys. Solmuvälin 20-34 mm verkkopyydykset on myös kielletty ympäri vuoden. Katiska ja iskukoukku on vapautettu pyydysyksiköistä.


Lehtiniemen osakaskunta haluaa edistää kestävää kalastusta ja siksi se on luopunut muovisista pyydysmerkeistä. Perkuujätteet on haudattava lokkilapamadon leviämisen estämiseksi. Saaliin päästäminen pyydyksistä järveen lokkien ruuaksi on kielletty samasta syystä. Kalaloisten leviämisen ehkäisemiseksi hauen pyydystä ja päästä -kalastus on kielletty. Siian haukimadoista pyydetään välittämään tieto kalastuskunnalle.

Styroxin käyttö on kielletty talvella avantosuojana ja kesällä kohomateriaalina ympäristösyistä.
Osakaskunnan hoitokunta päättää tapauskohtaisesti hoitokalastusluvista.

Luvanostajien osoitetietojen kirjaaminen on tärkeää myöhempää saalistiedustelua ja kalavesien hoitoa varten. Seisovat pyydykset on merkittävä osakaskunnan vesillä lippusaloilla.

Kalastuksenvalvojat: Keimo Lehtiniemi, puh 0500 279 080, Markku Hyypiö, puh 040 5250 845

A. Kalastuslupien myynti perustuu seuraaviin pyydysyksikköarvoihin:

1. Verkko, max 30 m pitkä ja 3 m korkea 1 py
2. Verkko, seuraava alkava 30 m / 3 m aina +1 py
3. Paunetti, kiinteä vanne alle 2 m 5 py
4. Loukku/rysä, potkut yli 2 m/ alle 2m 20 /10 py
5. Nuotta, ympärys alle 250 m (kesänuotta) 20 py
6. Nuotta, ympärys yli 250 m 30 py
7. Iskukoukku, 0 py
8. Katiska, 0 py
9. Atrain, lippo tms pyydys 1 py
10. Osakkaan viehelupa, max kolme vapaa, henkilökohtainen 5,-

B. Pyydysyksiköiden hinnat:

1. Osakas 2,- py (osakashintaan ovat oikeutettuja vain tilan omistajat)
2. Ei-osakas 4,- py

C. Muut lupahinnat ei-osakkaille: (aina henkilökohtainen)

1. Viehelupa, 5,- vrk / 15,- vko / 30,- kk / 50,- vuosi (kaikissa 3 vapaa)
2. Pilkkilupa (kun useampi vapa) 5,- / vuosi (sis ootto-pilkit, ootto-onget, ismete-vavat)

D. Kaupallinen pyynti:

1. Ei-osakkaille hoitokunta myöntää ja hinnoittelee luvat kalakantojen sallimissa rajoissa.
 2. Osakkaille on varattu 300 py kaupalliseen pyyntiin osakashinnoilla.

E. Osakkaan osuuslukuun perustuva kalastusoikeus / laskentamalli

Pyydysyksiköiden kokonaismäärä: 1800 py
Osuudet yhteensä: 1,853400 (manttaalia), (365 tilaa)
Kertoimen laskeminen: 1800 jaettuna 1,853400 = 971,18
Kertoimella 971,18 kerrotaan osakkaan omistamien tilojen yhteenlaskettu osuusluku

Esimerkkitila:
Tilan / tilojen kalastusoikeus osuus 0,027276 x 971,18 = 26,48 pyydysyksikköä
Omistajan kalastusoikeus pyöristetään ylöspäin tasaluvuksi = 27 py

Posion ATK-Palvelut Pasi Revonmäki