Kalastusluvat

kk3-650

  • Lehtiniemen kalastuskunta käyttää kolmen vuoden lupajaksoa. Meneillään on lupajakso vuosille 2017-2019. Luvat ostetaan siis kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näin säästetään pyydysmerkkien hankinnassa ja lupahallinnossa. Kalastajien kannalta asia tulee samalla hoidetuksi pitemmälle ajalle.

  • Lupien myynti:
  • Väinö Laine, puh 040 507 4204, osoite: Särkeläntie 136, 97840 Lehtiniemi. Katso sijainti TÄSTÄ
  • Posion SEO-asema, puh 016-3721 842, Posiontie 22, 97900 Posio
  • Osta viehelupa myös näin:

- valitse alla olevasta ohjeesta haluamasi viehelupa
- maksa lupa verkkopankissa kalastuskunnan tilille FI48 5359 0150 1233 19
- merkitse viestikenttään mikä lupa ja mille ajalle, yhteystietosi, jos olet osakas merkitse tilan nimi ja rekisterinumero
- lähetä maksukuitti sähköpostilla valvojille: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
- tulosta maksukuitti mukaasi ja esitä pyydettäessä kalastuksenvalvojille

 

Lehtiniemen kalastuskunta - ohjeet luvanostajille


Lehtiniemen kalastuskunta myy pyydysmerkkejä kolmen vuoden lupajaksolle 2017-2019. Pyydysyksiköiden kokonaismäärä on 1800 py, josta osakkaille on varattu 1500 sekä ei-osakkaille ja kaupallisille kalastajille yhteensä 300 py. Pyydysyksikköarvot ja laskentakaava ohessa.

Kalastuskunta myy tasapuolisesti kaikille pienosakkaille (lähinnä kesämökkiläisiä) max 8 py omistuksen kokoon katsomatta. Myös ei-osakkaille myydään max 8 py. Määrä on sama kuin kalastuslaissa oleva ns kahdeksan verkon (240 m) rajoitus. Jos verkko on pitempi kuin 30 m tai korkeampi kuin kolme metriä, tarvitaan aina lisäpyydysyksiköitä oheisen listan mukaan.

Lunastamansa pyydysyksiköt kukin kalastaja saa käyttää haluamiinsa pyydyksiin. Pyydysyksiköt ovat pyyntikuntakohtaisia.

Osakkaan on esitettävä luvanmyyjälle riittävät tiedot omistuksestaan (tilan nimi ja rekisterinro) kalastusoikeuden laskemista varten. Luvanmyyjällä on käytössään kiinteistörekisteriluettelo, josta tilan osuustieto selviää. Jos tietojen oikeellisuus jää epäselväksi, myydään osakkaalle 8 py ja määrää voidaan myöhemmin korottaa, jos omistustieto tarkentuu.

Osakkaille myydään niin monta pyydysyksikköä kuin kunkin omistus eli osuusluku edellyttää. Ns kahdeksan verkon rajoitus (240 m) koskee myös osakkaita.

Aiempi lupamalli, jossa ns verkkomerkillä sai myös viehekalastaa on poistunut 2017 alkaen. Vieheluvat ovat aina henkilökohtaisia ja ne on lunastettava erikseen.

Ei-osakkaille ei myydä nuotta- ja isorysälupia. Pitkäsiima on kokonaan kielletty pyydys. Solmuvälin 20-34 mm verkkopyydykset on myös kielletty. Katiska ja iskukoukku on vapautettu pyydysyksiköistä, koska saalis on pääosin vähempiarvoista kalaa.

Kaikki perkuujätteet on haudattava lokkilapamadon leviämisen estämiseksi. Saaliin päästäminen pyydyksistä järveen lokkien ruuaksi on kielletty samasta syystä.

Kalastuskunnan johtokunta päättää tapauskohtaisesti hoitokalastusluvista.

Luvanmyyjät: Väinö Laine, puh 040 5074 204, Särkeläntie 136, 97840 Lehtiniemi,
Posion SEO-asema, puh 016-3721 842, Posiontie 22, 97900 Posio
Vieheluvat suoraan myös kalastuskunnan nettisivuilta

Luvanostajien osoitetietojen kirjaaminen on tärkeää myöhempää saalistiedustelua varten.

Seisovat pyydykset on merkittävä Lehtiniemen kalastuskunnan vesillä lippusaloilla.

Kalastuksenvalvojat: Keimo Lehtiniemi, puh 0500 279 080, Markku Hyypiö, puh 040 5250 845

Lisätietoa Lehtiniemen kalastuskunnasta: http://posio.eu/lehtiniemi/index.php/kalastuskunta

A. Kalastuslupien myynti perustuu seuraaviin pyydysyksikköarvoihin:
1. Verkko, max 30 m pitkä ja 3 m korkea 1 py
2. Verkko, seuraava alkava 30 m / 3 m + 1 py
3. Rysä max 2 m, paunetti max 1,5 m 1 py
4. Isorysä eli loukku, potkut 7 m (yli 7 m +10 py) 40 py
5. Nuotta, ympärys alle 250 m (kesänuotta) 15 py
6. Nuotta, ympärys yli 250 m 30 py
7. Iskukoukku, max 10 kpl 0 py
8. Katiska (ei määrärajoitusta) 0 py
9. Atrain, lippo tms pyydys 1 py
10. Osakkaan viehelupa, max kolme vapaa, henkilökohtainen 5,- / kausi

B. Pyydysyksiköiden hinnat:
1. Osakas 2,- py
2. Ei-osakas 4,- py

C. Muut lupahinnat ei-osakkaille: (aina henkilökohtainen)
1. Viehelupa, voimassa 1.1.-30.9. 5,- vrk (3 vapaa) 15,- vko / 30,- kk / 50,- kausi (3 vap)
2. Pilkkilupa (kun useampi vapa) 5,- / kausi (sis ootto-pilkit, ja -onget)

D. Kaupallinen kalastus, hinnat kpl (ulkopuolisille ei-osakkaille)
- rysä 50,-
- isorysä 250,- (ei myydä 2017-2019)
- paunetti 150,-
- nuotta, alle 250 m 200,- (ei myydä 2017-2019)
- nuottta, yli 250 m 250,- (ei myydä 2017-2019)
- katiska, max 20 kpl 50,-
- verkko 5,-

E. Osakkaan osuuslukuun perustuva kalastusoikeus / laskentamalli
Pyydysyksiköiden kokonaismäärä 1800 py
Osuudet yhteensä 1,853400 (manttaalia), (365 tilaa)
Kertoimen laskeminen 1800 jaettuna 1,853400 = 971,18
Kerroin 971,18 jolla kerrotaan osakkaan omistamien tilojen yhteenlaskettu osuusluku

Esimerkkitila:
Tilan / tilojen kalastusoikeus osuus 0,027276 x 971,18 = 26,48 pyydysyksikköä
Omistajan kalastusoikeus pyöristetään ylöspäin tasaluvuksi = 27 py

 

Posion ATK-Palvelut Pasi Revonmäki